Belastingdienst belt slechte betalers op

Belastingdienst belt slechte betalers op In een nieuwsbericht van de rijksoverheid van 4 juni 2012 valt te lezen dat de Belastingdienst is gestart met een pilot waarin incassomedewerkers belastingplichtigen opbellen die openstaande belastingschulden ook na een aanmaning en een dwangbevel nog niet betaald hebben. Doel van de pilot is om deze groep de gelegenheid te geven hun schuld alsnog online te laten betalen. Gebeurt dat niet, dan...

Lees verder

Belastingtarieven 2012

Belastingtarieven 2012 inkomstenbelasting In 2012 zijn de tarieven van de inkomstenbelasting: Tarieven box 1 (werk en woning) jonger dan 65 jaar (geboren na 1947) Schijf Belastbaar inkomen Percentage 1 t/m € 18.945 33,1% 2 Vanaf € 18.946 t/m € 33.863 41,95% 3 Vanaf € 33.864 t/m € 56.491 42% 4 Vanaf € 56.492 52% Tarieven box 1 (werk en woning) 65 jaar (geboren na 1947)* Schijf Belastbaar inkomen Percentage 1 1 t/m € 18.945 15,2% ** 2...

Lees verder

Veranderingen inkomstenbelasting 2012

In dit artikel geven wij de veranderingen inkomstenbelasting 2012 weer. Vanaf 1 januari 2012 verandert de inkomstenbelasting en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet op een aantal punten. Dit kan gevolgen hebben voor de belasting die u via uw voorlopige aanslag terugkrijgt of moet betalen. De veranderingen hebben onder andere te maken met: Belastingtarieven Heffingskortingen Alleenstaande ouderkorting Arbeidskorting...

Lees verder

Nieuw verzamelbesluit herinvesteringsreserve

Het besluit bevat het beleid op het gebied van de herinvesteringsreserve (HIR). De volgende onderwerpen komen aan de orde: de vorming van een HIR, de afboeking ervan op een bedrijfsmiddel, de toepassing van de boekwaarde-eis, de voorwaarde van “eenzelfde economische functie”, het begrip overheidsingrijpen en tot slot nog enkele overige onderwerpen die verband houden met de herinvesteringsreserve. Actualisatie Enkele beleidsonderdelen...

Lees verder

Tax gap

Op 4 januari 2012 heeft de staatssecretaris van Financiën de Tweede Kamer, naar aanleiding van kamervragen, een brief gestuurd over de zogenaamde ’tax gap’. De ’tax gap’ is het verschil tussen de belasting die in werkelijkheid wordt betaald en de belasting die eigenlijk betaald had moeten worden. Tekorten en fraude De belastingdienst meet de tax gap niet in zijn volle omvang. Wel worden de nalevingtekorten...

Lees verder