Belastingdienst belt slechte betalers op

Belastingdienst belt slechte betalers op

In een nieuwsbericht van de rijksoverheid van 4 juni 2012 valt te lezen dat de Belastingdienst is gestart met een pilot waarin incassomedewerkers belastingplichtigen opbellen die openstaande belastingschulden ook na een aanmaning en een dwangbevel nog niet betaald hebben. Doel van de pilot is om deze groep de gelegenheid te geven hun schuld alsnog online te laten betalen. Gebeurt dat niet, dan zet de fiscus zwaardere middelen in zoals beslaglegging op bankrekeningen of de auto. Bij eerdere steekproeven bleek dat in 60-70% van de gevallen de openstaande schuld op deze manier alsnog snel kon worden geïnd.

Structurele wanbetalers

Verreweg de meeste mensen sturen op tijd hun aangifte in en ook openstaande belastingschulden worden veelal op tijd betaald. Toch komt het regelmatig voor dat mensen een betaling vergeten, terwijl er bij een nog kleinere groep sprake is van structurele wanbetalers.

Invordering

Staatssecretaris Weekers van Financiën: ‘Deze aanpak zorgt ervoor dat mensen die het echt zijn vergeten alsnog snel betalen. Dat scheidt het kaf van het koren en maakt daardoor de invordering effectiever: bij structurele wanbetalers kunnen we de deurwaarders gericht inzetten. Iedereen moet weten dat de Belastingdienst hier boven op zit.’

Nabellen

Het nabellen is bedoeld om relatief kleinere openstaande bedragen tot enkele duizenden euro’s alsnog snel binnen te krijgen. De belastingplichtige wordt nu nog gevraagd het bedrag snel digitaal over te maken, terwijl er op termijn wordt gekeken naar de mogelijkheid om telefonisch toestemming voor een automatische incasso van de schuld te verlenen. Hiermee kan worden voorkomen dat er een officieel invorderingstraject moet worden opgestart waarbij een beslag op een bankrekening wordt gelegd, of dat belastingplichtigen bij een stop-en-betaalactie hun auto kwijtraken. De pilot wordt na de zomer verder uitgebreid en aan het einde van het jaar geëvalueerd.

Ook bellen bij vergeten belastingaangifte

Ook mensen die regelmatig vergeten hun belastingaangifte in te sturen worden nagebeld door de Belastingdienst. Afgelopen jaar heeft de Belastingdienst ongeveer 100.000 mensen die ook na meerdere herinneringen geen aangifte deden een ambtshalve aanslag met boete opgelegd. Hiervoor wordt een schatting van het inkomen gemaakt. Deze boete kan in bijzondere gevallen oplopen tot € 4.920. In zeer bijzondere situaties kunnen mensen strafrechtelijk worden vervolgd: recent werden 2 belastingplichtigen zelfs door de rechter veroordeeld voor het niet indienen van hun aangifte. De fiscus is bezig met nog 50 soortgelijke zaken.

Bron: rijksoverheid

Auteur: de Redactie

Een team van BTW-deskundigen is continue bezig met jou te informeren over alles wat met BTW of omzetbelasting te maken heeft, zoals nieuwsberichten over BTW, wijzigingen van wetgeving, wijziging van BTW-tarieven en veel meer informatie over BTW.

Deel deze post op

Geef een reactie