Wat betekent sui generis?

Wat betekent sui generis? Sui generis is Latijn voor enige in zijn soort.

Lees verder

Wat betekent communis opinio?

Wat betekent communis opinio? Communis opinio betekent de gemeenschappelijke opinie in het Latijn. Hiermee wordt dus de meest voorkomende mening binnen een groep wordt aangeduid. Als het niet duidelijk is wat de groep is, dan heeft men het ook wel over de publieke opinie. Niet te verwarren met opinio iuris, de algemene rechtsopvatting van juristen.

Lees verder

Wat is freies ermessen (betekenis)?

Wat is freies ermessen? Het is Duits voor de bevoegdheid om binnen bepaalde grenzen naar eigen inzicht te handelen. Uit de Leidraad toezicht grote ondernemingen blijkt met betrekking tot het handelen van de Belastingdienst het volgende: Keuzes maken valt binnen de discretionaire kaders die de wetgever de Belastingdienst heeft toebedeeld (freies Ermessen). Met freies Ermessen wordt doorgaans de beslisruimte bedoeld die aan de...

Lees verder

Wat is het nemo teneturbeginsel?

Wat is het nemo tenuturbeginsel? De betekenis van het beginsel van nemo tenetur is: niemand is gehouden tegen zichzelf bewijs te leveren; of niemand kan worden gedwongen aan zijn eigen veroordeling mee te werken. Het is universeel grondrecht dat voor iedereen geldt in strafzaken en wordt ook wel het zwijgrecht genoemd (maar dat is slechts een gedeelte ervan).

Lees verder

Wat betekent pacta sunt servanda?

Wat betekent pacta sunt servanda? Het is Latijn voor afspraken moeten worden nagekomen. Het is een algemeen rechtsbeginsel dat in de Nederlandse wet is gecodificeerd in art. 6:248 lid 1 BW.

Lees verder

Wat is een quasi ondernemer (betekenis)?

Wat is een quasi ondernemer? De betekenis hiervan ligt in de omzetbelasting (btw). De omzetbelasting kent namelijk twee soorten ondernemers: De “gewone” ondernemer, die een bedrijf en/of beroep uitoefent (art. 7 lid 1 en lid 2 onder a Wet OB) De “quasi” ondernemer, die een vermogensbestanddeel exploiteert (art. 7 lid onder b Wet OB) Als je dus een huis of een auto verhuurt ben je voor de btw ook ondernemer....

Lees verder