Wat is freies ermessen (betekenis)?

Wat is freies ermessen? Het is Duits voor de bevoegdheid om binnen bepaalde grenzen naar eigen inzicht te handelen.

Uit de Leidraad toezicht grote ondernemingen blijkt met betrekking tot het handelen van de Belastingdienst het volgende:

Keuzes maken valt binnen de discretionaire kaders die de wetgever de Belastingdienst heeft toebedeeld (freies Ermessen).

Met freies Ermessen wordt doorgaans de beslisruimte bedoeld die aan de uitvoeringspraktijk is gelaten. Waar het gaat om de inrichting en uitoefening van het toezicht is die ruimte groot. Of een onderzoek naar een bepaalde kwestie wordt ingesteld en met welke diepgang, is gebaseerd op professionele inschatting door het behandelteam.Auteur: de Redactie

Een team van BTW-deskundigen is continue bezig met jou te informeren over alles wat met BTW of omzetbelasting te maken heeft, zoals nieuwsberichten over BTW, wijzigingen van wetgeving, wijziging van BTW-tarieven en veel meer informatie over BTW.

Deel deze post op