Naheffingsaanslag omzetbelasting
dec20

Naheffingsaanslag omzetbelasting

Als je niet op tijd aangifte doet voor de BTW zal de belastingdienst een inschatting maken van je aangifte en een naheffingsaanslag omzetbelasting sturen. Ook als je te weinig hebt betaald krijg je een naheffingsaanslag. Naheffingsaanslag te hoog of te laag Indien de naheffingsaanslag omzetbelasting die je van de belastingdienst hebt ontvangen te hoog of te laag is, dan dien je binnen 6 weken na ontvangst van de naheffingsaanslag een...

Lees verder
Suppletieaangifte digitaal invullen
nov16

Suppletieaangifte digitaal invullen

Ook de belastingdienst wordt steeds meer digitaal. Toch krijgen zij nog vaak de suppletieaangifte op papier. En daar willen zij wat aan doen. Hieronder een uitleg: de suppletieaangifte digitaal invullen. Wat is een suppletieaangifte? Een suppletieaangifte is simpelweg een wijziging op een gedane BTW-aangifte. Het komt voor dat je na een BTW-aangifte er achter komt dat je een fout hebt gemaakt. Daarom biedt de Belastingdienst de...

Lees verder
Verzoek goedkeuring btw-vrijstelling voor diensten van sociale of culturele aard
okt21

Verzoek goedkeuring btw-vrijstelling voor diensten van sociale of culturele aard

Tot 1 januari 2006 waren in bijlage B bij artikel 7 van het Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968 de ondernemers opgenomen aan wie een vrijstelling was verleend. De erkenning van een lichaam of organisatie als instelling in de zin van dit artikel is een bevoegdheid van verweerder, die door de rechtbank getoetst moet kunnen worden (vgl. Hof van Justitie inzake Zimmerman). De nationale rechter moet, rekening houdend met alle relevante...

Lees verder
Uitsluiting van alcoholische dranken van het verlaagde tarief
okt14

Uitsluiting van alcoholische dranken van het verlaagde tarief

Juiste implementatie in Nederlandse wet van de in de Btw-richtlijn gegeven mogelijkheid tot uitsluiting van alcoholische dranken. De Rechtbank kan niet treden in de keuze van de wetgever om van deze mogelijkheid in de richtlijn gebruik te maken. Taak van de wetgever als die keuze in de praktijk tot onuitvoerbare splitsing van omzet leidt, zoals eiser aanvoert. Uitspraak RECHTBANK GELDERLAND Zittingsplaats Arnhem Belastingrecht...

Lees verder
Geen BTW-vrijstelling voor HOVO-onderwijs
okt11

Geen BTW-vrijstelling voor HOVO-onderwijs

Staatssecretaris Wiebes heeft in een reactie aan de Tweede Kamer aangegeven dat er geen BTW-vrijstelling voor HOVO-onderwijs is. HOVO staat voor Hoger Onderwijs voor Ouderen. Aanleiding De aanleiding voor deze uitspraak is een brief aan Staatsecretaris Wiebes van 9 juni 2016 over de BTW-heffing op Hoger Onderwijs voor Ouderen (HOVO) per 1 september 2016. De HOVO vormt binnen Nederlandse universiteiten en hogescholen een aparte vorm...

Lees verder