Geen BTW-vrijstelling voor HOVO-onderwijs

Staatssecretaris Wiebes heeft in een reactie aan de Tweede Kamer aangegeven dat er geen BTW-vrijstelling voor HOVO-onderwijs is. HOVO staat voor Hoger Onderwijs voor Ouderen.Aanleiding

De aanleiding voor deze uitspraak is een brief aan Staatsecretaris Wiebes van 9 juni 2016 over de BTW-heffing op Hoger Onderwijs voor Ouderen (HOVO) per 1 september 2016. De HOVO vormt binnen Nederlandse universiteiten en hogescholen een aparte vorm van onderwijs voor personen van vijftig jaar en ouder. De diverse HOVO-instellingen bieden een regelmatig wisselend en gevarieerd aanbod aan (korte) cursussen van 3 tot 10 bijeenkomsten op het gebied van kunst, filosofie, (cultuur)geschiedenis, religie, exacte vakken, psychologie en meer algemeen vormende vakken. Het aanbod bestaat deels uit algemeen inleidende cursussen, deels uit specifieke capita selecta. Voorkennis is meestal niet nodig.

Belastingdienst

In maart 2015 is door de Belastingdienst met HOVO Nederland (Landelijke Vereniging voor Hoger Onderwijs voor Ouderen in Nederland) gesproken over de BTW-behandeling van de cursussen die verschillende bij HOVO Nederland aangesloten instellingen aanbieden. Aanleiding voor dit gesprek was de intrekking van een BTW-goedkeuring voor Volksuniversiteiten waar ook HOVO-instellingen gebruik van maakten.

Geen BTW-vrijstelling voor HOVO-onderwijs

Op basis van de door HOVO Nederland verstrekte informatie heeft de Belastingdienst het standpunt ingenomen dat HOVO-cursussen belast zijn met BTW. De BTW-onderwijsvrijstelling is namelijk niet van toepassing op het HOVO-onderwijs en de HOVO-instellingen kunnen geen gebruik meer maken van de inmiddels ingetrokken goedkeuring voor Volksuniversiteiten.

De ingangsdatum van de btw-heffing over de HOVO-cursussen is bepaald op 1 september 2016 (het nieuwe cursusjaar).

De Belastingdienst heeft richting HOVO Nederland gecommuniceerd dat niet is uitgesloten dat individuele HOVO-cursussen wel voldoen aan de criteria van de btw-onderwijsvrijstelling. Bij twijfel kan een HOVO-instelling dit afstemmen met haar inspecteur.Bewaren

Bewaren

Auteur: de Redactie

Een team van BTW-deskundigen is continue bezig met jou te informeren over alles wat met BTW of omzetbelasting te maken heeft, zoals nieuwsberichten over BTW, wijzigingen van wetgeving, wijziging van BTW-tarieven en veel meer informatie over BTW.

Deel deze post op