Verduidelijking btw-vrijstelling voor diensten door lijkbezorgers
jan24

Verduidelijking btw-vrijstelling voor diensten door lijkbezorgers

De belastingdienst heeft aan de hand van een nieuw beleidsbesluit aangegeven dat er BTW-vrijstelling geldt voor het vervoer van overledenen naar het mortuarium en vervoer tijdens een uitvaart. De vrijstelling geldt als het transport wordt verricht door degene die de uitvaartplechtigheid verzorgt. Lijkbezorgers die de vrijstelling voor deze vervoersdiensten niet hebben toegepast dienen vanaf 1 januari 2017 een jaarlijkse herziening toe...

Lees verder
Vrijstelling BTW voor watersportorganisaties
jan03

Vrijstelling BTW voor watersportorganisaties

De overheid heeft een wijziging doorgevoerd voor de vrijstelling BTW voor watersportorganisaties. Vanaf 1 januari 2017 zijn watersportorganisaties zonder winstoogmerk vrijgesteld van BTW. Dit geldt voor alle havenwerkzaamheden die zij verrichten voor hun leden. Verder zijn de verhuur van lig- en bergplaatsen aan leden alleen nog vrijgesteld als de vaartuigen geschikt zijn voor sportbeoefening. Watersportorganisaties zonder...

Lees verder
Verzoek goedkeuring btw-vrijstelling voor diensten van sociale of culturele aard
okt21

Verzoek goedkeuring btw-vrijstelling voor diensten van sociale of culturele aard

Tot 1 januari 2006 waren in bijlage B bij artikel 7 van het Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968 de ondernemers opgenomen aan wie een vrijstelling was verleend. De erkenning van een lichaam of organisatie als instelling in de zin van dit artikel is een bevoegdheid van verweerder, die door de rechtbank getoetst moet kunnen worden (vgl. Hof van Justitie inzake Zimmerman). De nationale rechter moet, rekening houdend met alle relevante...

Lees verder
Geen BTW-vrijstelling voor HOVO-onderwijs
okt11

Geen BTW-vrijstelling voor HOVO-onderwijs

Staatssecretaris Wiebes heeft in een reactie aan de Tweede Kamer aangegeven dat er geen BTW-vrijstelling voor HOVO-onderwijs is. HOVO staat voor Hoger Onderwijs voor Ouderen. Aanleiding De aanleiding voor deze uitspraak is een brief aan Staatsecretaris Wiebes van 9 juni 2016 over de BTW-heffing op Hoger Onderwijs voor Ouderen (HOVO) per 1 september 2016. De HOVO vormt binnen Nederlandse universiteiten en hogescholen een aparte vorm...

Lees verder
Verruiming btw sportvrijstelling?
aug06

Verruiming btw sportvrijstelling?

In een brief van 17 juni 2015 informeert staatssecretaris Wiebes van Financiën de Tweede Kamer over verruiming van de btw-sportvrijstelling. Gevolgen Bridport-arrest In de brief komt hij terug op zijn brief van 30 oktober 2014, waarin hij aangaf alle aspecten te bezien van verruiming van de btw-sportvrijstelling. Dit naar aanleiding van het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ EU) van 19 december 2013. Financiële...

Lees verder