Verruiming btw sportvrijstelling?

In een brief van 17 juni 2015 informeert staatssecretaris Wiebes van Financiën de Tweede Kamer over verruiming van de btw-sportvrijstelling.

Gevolgen Bridport-arrest

In de brief komt hij terug op zijn brief van 30 oktober 2014, waarin hij aangaf alle aspecten te bezien van verruiming van de btw-sportvrijstelling. Dit naar aanleiding van het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ EU) van 19 december 2013.

Financiële gevolgen

Daarbij heeft hij aangegeven nadrukkelijk oog te zullen hebben voor de financiële gevolgen die een verruiming van de btw-sportvrijstelling heeft voor de gemeenten en sportverenigingen. Nu deze analyse is afgerond, informeert hij over de gevolgtrekkingen die hij daaraan verbind.

Aanpassing van de Nederlandse btw-sportvrijstelling?

 

Wat betreft de aanpassing van de Nederlandse btw-sportvrijstelling moet geconcludeerd worden dat de Europese btw-richtlijn en de daarbij behorende jurisprudentie Nederland daartoe dwingen. Zo mogen EU-lidstaten op grond van het Bridport-arrest geen onderscheid maken tussen prestaties aan leden en prestaties aan niet-leden. Het HvJ EU merkt voorts in het Canterbury Hockey Club-arrest de ter beschikkingstelling van een sportterrein aan als prestatie die onontbeerlijk is voor de sportbeoefening. Op deze prestatie zou de btw-sportvrijstelling van toepassing moeten zijn.

 

Verruiming onvermijdelijk, maar nu nog even niet…

De staatssecretaris acht een verruiming van de btw-sportvrijstelling dan ook op termijn onvermijdelijk. Op korte termijn ziet het kabinet binnen de huidige kaders echter geen mogelijkheid om de budgettaire gevolgen hiervan in te passen. Verruiming van de btw- sportvrijstelling kan nu niet aan de orde zijn.

Bron: brief-over-verruiming-btw-sportvrijstelling

Auteur: de Redactie

Een team van BTW-deskundigen is continue bezig met jou te informeren over alles wat met BTW of omzetbelasting te maken heeft, zoals nieuwsberichten over BTW, wijzigingen van wetgeving, wijziging van BTW-tarieven en veel meer informatie over BTW.

Deel deze post op