Hoge Raad stelt Belastingdienst in gelijk over btw-heffing auto
mei04

Hoge Raad stelt Belastingdienst in gelijk over btw-heffing auto

De Hoge Raad heeft de Belastingdienst in het gelijk gesteld over de btw-heffing bij privégebruik auto van de zaak. Ruim 200.000 ondernemers hadden circa 2 miljoen bezwaarschriften ingediend bij de Belastingdienst over heffing omzetbelasting bij privé gebruik auto. In maart van 2017 heeft de Belastingdienst besloten om bezwaren tegen de BTW, dat personeel dient te betalen over het privegebruik van de auto van de zaak, als...

Lees verder
Ontvoeging dochter uit fiscale eenheid door beursgang
nov29

Ontvoeging dochter uit fiscale eenheid door beursgang

  Vennootschapsbelasting. Art. 10d Wet Vpb; art. 15 Wet Vpb. Ontvoeging dochter uit fiscale eenheid door beursgang. Storting op nieuw uitgegeven aandelen behoort tot beginvermogen van dochtermaatschappij.   Instantie Hoge Raad Datum uitspraak 27-11-2015 Datum publicatie 27-11-2015 Zaaknummer 14/03425 Formele relaties Conclusie: ECLI:NL:PHR:2015:72, Gevolgd In cassatie op : ECLI:NL:GHDHA:2014:1841, Bekrachtiging/bevestiging...

Lees verder
Verdeling huwelijksgoederengemeenschap
mei17

Verdeling huwelijksgoederengemeenschap

  Personen- en familierecht. Verdeling huwelijksgoederengemeenschap. Woning gekocht met lening die is kwijtgescholden onder uitsluitingsclausule. Is woning gemeenschappelijk of privé eigendom? Strekking samenstel gelijktijdig verrichte rechtshandelingen. Analoge toepassing art. 1:124 lid 2 (oud) BW op wettelijke gemeenschap van goederen? Totstandkomingsgeschiedenis art. 1:95 lid 1 BW.   InstantieHoge RaadDatum...

Lees verder
Geen art 37 Wet OB op facturen particulieren-eindverbruikers
mrt24

Geen art 37 Wet OB op facturen particulieren-eindverbruikers

Art 37 Wet OB niet van toepassing op facturen aan particulieren-eindverbruikers. De facturen waarop belanghebbende melding heeft gemaakt van btw, zijn alle uitgereikt aan particulieren (als eindverbruikers). Dit is verboden op grond van art 38 Wet OB. Voorts geldt dat een ondernemer niet verplicht is aan particulieren een factuur uit te reiken, en als dit wel gebeurt daarop een bedrag aan btw te onderscheiden (art 35 Wet OB). Ten...

Lees verder
Btw op jaarafrekening niet verschuldigd ogv art. 37 Wet OB
mrt24

Btw op jaarafrekening niet verschuldigd ogv art. 37 Wet OB

Op jaarafrekening als btw vermeld bedrag is niet verschuldigd op grond van artikel 37. Een leverancier van gas, elektriciteit en/of warmte stuurt haar klanten jaarlijks een jaarafrekening in aanvulling op de periodieke acceptgiro’s/automatische incasso. Het verschil tussen deze twee vormt het bedrag dat de klant alsnog moet (bij)betalen. De jaarafrekening moet dus worden aangemerkt als een herberekening van de eerder periodiek...

Lees verder