Gemeente Vlaardingen conclusie AG HvJ EU
sep13

Gemeente Vlaardingen conclusie AG HvJ EU

Een lidstaat kan op grond van de BTW richtlijn BTW heffen wanneer een belastingplichtige een onroerend goed voor vrijgestelde doeleinden gebruikt, indien dat onroerend goed bestaat in een op eigen grond en in zijn opdracht tegen vergoeding door een derde opgeleverd (bouw)werk, met als gevolg dat (de waarde van die) grond in de heffing van BTW wordt betrokken, tenzij de betrokken grond in het verleden reeds voor dezelfde vrijgestelde...

Lees verder
J. J. Komen en Zonen Beheer
jul16

J. J. Komen en Zonen Beheer

De levering van een onroerende zaak bestaande uit een terrein en een oud gebouw waarvan de vervaardiging tot een nieuw gebouw gaande is, valt  onder de BTW vrijstelling, omdat het oude gebouw op het tijdstip van de levering slechts gedeeltelijk was gesloopt en althans gedeeltelijk nog in gebruik was. ARREST VAN HET HOF (Vierde kamer) 12 juli 2012 (*) „Zesde btw-richtlijn – Artikel 13, B, sub g, juncto artikel 4, lid 3, sub a –...

Lees verder
DTZ Zadelhoff
jul09

DTZ Zadelhoff

Onder de btw-vrijstelling vallen handelingen die erop zijn gericht en tot het resultaat hebben geleid dat de aandelen in de desbetreffende vennootschappen zijn overgedragen, maar die in wezen de door deze vennootschappen gehouden onroerende zaken en de (indirecte) overgang daarvan betreffen. ARREST VAN HET HOF (Zesde kamer) 5 juli 2012 (*) „Zesde btw-richtlijn – Artikelen 5, lid 3, sub c, en 13, B, sub d, punt 5 – Bemiddeling bij...

Lees verder
HvJ Investrand arrest
apr16

HvJ Investrand arrest

De kosten voor adviesdiensten die een ondernemer afneemt met het oog op de vaststelling van het bedrag van een schuldvordering die deel uitmaakt van het vermogen van zijn onderneming en betrekking heeft op een aandelenverkoop van vóór het tijdstip waarop hij voor de BTW belastingplichtig is geworden, bij gebreke van gegevens die kunnen aantonen dat deze diensten uitsluitend in de door de ondernemer verrichte...

Lees verder