Uitgezonderde verkrijgingen overdrachtsbelasting
jun23

Uitgezonderde verkrijgingen overdrachtsbelasting

Voor de overdrachtsbelasting is een aantal vormen van verkrijging van onroerende zaken uitgezonderd voor de heffing. Niet als verkrijgingen worden onder andere aangemerkt die krachtens erfrecht en die krachtens verdeling van een nalatenschap. Afgifte onroerende zaak aan legataris ter voldoening van legaat in geld Als een erflater bij testament een onroerende zaak heeft gelegateerd, dan is de legataris bij de afgifte van dit legaat...

Lees verder
Economische eigendom bij executoriale verkoop
jun23

Economische eigendom bij executoriale verkoop

In het besluit van 3 juni 2014 over het belastbare feit voor de overdrachtsbelasting komt de economische eigendom bij executoriale verkoop aan de orde. Een hypotheekhouder kan een onroerende zaak verkopen van een hypotheekgever die niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan en daardoor in verzuim is. De hypotheekhouder maakt daarbij gebruik van zijn bevoegdheid tot het uitoefenen van het recht van parate executie. De verkoop gebeurt...

Lees verder
Verkrijging door NV of BV in oprichting
jun20

Verkrijging door NV of BV in oprichting

Bij de latere verkrijging van een onroerende zaak door een NV of BV in oprichting van haar oprichter, wordt op verzoek tegemoetkoming verleend van de verschuldigde overdrachtsbelasting bij de doorlevering. Verkrijging door NV of BV in oprichting Soms verkrijgt de oprichter van een NV of BV, vooruitlopend op de oprichting, alvast onroerende zaken in eigenom namens de op te richten vennootschap. Over deze verkrijging is...

Lees verder
Misverstand tenaamstelling onroerend goed
jun20

Misverstand tenaamstelling onroerend goed

Bij correctie tenaamstelling onroerend goed, wordt op verzoek tegemoetkoming verleend ten bedrage van door die correctie verschuldigde overdrachtsbelasting. Misverstand tenaamstelling onroerend goed Soms gebeurt het dat door een misverstand bij de levering de onroerende zaak in kwestie niet op naam wordt gesteld van de persoon aan wie bedoeld was over te dragen. De tenaamstelling moet dan gecorrigeerd worden door een nieuwe levering....

Lees verder

Binnen drie jaar doorverkopen zonder overdrachtsbelasting

De staatssecretaris van Financiën geeft in een nieuwsbericht van 3 september 2012 zowel particulieren als ondernemers die (noodgedwongen) hun woning of bedrijfspand moeten doorverkopen fiscaal een steuntje in de rug. Stagnerende vastgoedmarkt Vanwege de huidige stagnerende vastgoedmarkt kan onvoldoende gebruik worden gemaakt van de mogelijkheid om bij doorverkoop van een woning of bedrijfspand een vermindering van de...

Lees verder

Antwoorden op Kamervragen over fiscale behandeling van waterwoningen

Antwoorden op Kamervragen over fiscale behandeling van waterwoningen Antwoorden naar aanleiding van de schriftelijke vragen van de leden Bashir en Paulus Jansen (beiden SP) aan de staatssecretaris van Financiën over de fiscale behandeling van waterwoningen. Vraag 1 Kunt u toelichten wat de uitspraak van de Hoge Raad van 9 maart 2012 betekent voor de fiscale behandeling van waterwoningen en hierbij ingaan op de volgende punten:...

Lees verder