Verzoek goedkeuring btw-vrijstelling voor diensten van sociale of culturele aard
okt21

Verzoek goedkeuring btw-vrijstelling voor diensten van sociale of culturele aard

Tot 1 januari 2006 waren in bijlage B bij artikel 7 van het Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968 de ondernemers opgenomen aan wie een vrijstelling was verleend. De erkenning van een lichaam of organisatie als instelling in de zin van dit artikel is een bevoegdheid van verweerder, die door de rechtbank getoetst moet kunnen worden (vgl. Hof van Justitie inzake Zimmerman). De nationale rechter moet, rekening houdend met alle relevante...

Lees verder
Uitsluiting van alcoholische dranken van het verlaagde tarief
okt14

Uitsluiting van alcoholische dranken van het verlaagde tarief

Juiste implementatie in Nederlandse wet van de in de Btw-richtlijn gegeven mogelijkheid tot uitsluiting van alcoholische dranken. De Rechtbank kan niet treden in de keuze van de wetgever om van deze mogelijkheid in de richtlijn gebruik te maken. Taak van de wetgever als die keuze in de praktijk tot onuitvoerbare splitsing van omzet leidt, zoals eiser aanvoert. Uitspraak RECHTBANK GELDERLAND Zittingsplaats Arnhem Belastingrecht...

Lees verder
Vermogensbeheer of vermogensadvies
feb04

Vermogensbeheer of vermogensadvies

Vermogensbeheer of vermogensadvies. Opvolging vermogensmanager. Tekortkoming, oorzakelijk verband, schade en schadeberekening. Vergelijking met benchmark Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 22-12-2015 Datum publicatie 11-01-2016 Zaaknummer 200.156.722/01 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Hoger beroep Inhoudsindicatie “Vermogensbeheer of vermogensadvies. Opvolging vermogensmanager. Tekortkoming, oorzakelijk...

Lees verder
Ontvoeging dochter uit fiscale eenheid door beursgang
nov29

Ontvoeging dochter uit fiscale eenheid door beursgang

  Vennootschapsbelasting. Art. 10d Wet Vpb; art. 15 Wet Vpb. Ontvoeging dochter uit fiscale eenheid door beursgang. Storting op nieuw uitgegeven aandelen behoort tot beginvermogen van dochtermaatschappij.   Instantie Hoge Raad Datum uitspraak 27-11-2015 Datum publicatie 27-11-2015 Zaaknummer 14/03425 Formele relaties Conclusie: ECLI:NL:PHR:2015:72, Gevolgd In cassatie op : ECLI:NL:GHDHA:2014:1841, Bekrachtiging/bevestiging...

Lees verder
Aftrek voorbelasting zonnepanelen
nov29

Aftrek voorbelasting zonnepanelen

  Aftrek voorbelasting zonnepanelen. Artikel 31 Wet OB. Verzoek om teruggaaf terecht niet-ontvankelijk verklaard. Belanghebbende heeft niet binnen drie maanden na afloop van het kwartaal waarin de investering is gedaan de omzetbelasting teruggevraagd. De termijn van drie maanden is niet in strijd met het evenredigheidsbeginsel. Volgens vaste jurisprudentie van het HvJ EU mogen lidstaten formele eisen stellen aan de aftrek van...

Lees verder
Schijnhandeling niet aangetoond voor btw
nov25

Schijnhandeling niet aangetoond voor btw

Belanghebbende heeft het door de tennisvereniging met de gemeente gesloten huurcontract (en daarmee alle rechten en verplichtingen) overgenomen. Ten aanzien van de door de inspecteur gestelde juridische schijnhandeling merkt het Hof op dat niet is gebleken dat de door belanghebbende gepresenteerde rechtshandelingen niet stroken met de werkelijke bedoeling van contractspartijen. Het Hof acht aannemelijk dat partijen de gevolgen van die...

Lees verder