Vergoeding immateriele schade ex-werknemer
nov24

Vergoeding immateriele schade ex-werknemer

  Door voormalige werkgever aan ontslagen werknemer betaalde vergoeding van immateriële schade heeft voldoende verband met voormalige dienstbetrekking.   InstantieHoge RaadDatum uitspraak20-11-2015Datum publicatie20-11-2015Zaaknummer15/00199Formele relatiesConclusie: ECLI:NL:PHR:2015:1696, Gevolgd In cassatie op : ECLI:NL:GHARL:2014:9824, Bekrachtiging/bevestiging RechtsgebiedenBelastingrechtBijzondere...

Lees verder
Franchise- en vaststellingsovereenkomst GSM-shopformule
aug11

Franchise- en vaststellingsovereenkomst GSM-shopformule

Franchise- en vaststellingsovereenkomst GSM-shopformule. InstantieGerechtshof Den HaagDatum uitspraak31-03-2015Datum publicatie29-07-2015Zaaknummer200.131.854/01RechtsgebiedenCiviel rechtBijzondere kenmerkenHoger beroepInhoudsindicatie franchise- en vaststellingsovereenkomst GSM-shopformule VindplaatsenRechtspraak.nl Uitspraak GERECHTSHOF DEN HAAG Afdeling Civiel recht Zaaknummer: 200.131.854/01 Zaak- en rolnummer rechtbank: 291377 /...

Lees verder
Partiële ontbinding van een duurovereenkomst
aug10

Partiële ontbinding van een duurovereenkomst

  Partiële ontbinding van een duurovereenkomst (commerciële hoofdverhuur van woonruimte) zonder terugwerkende kracht maar wel met ingang van een datum in het verleden (zie rov. 3.9.5 tot en met 3.9.10 van het tussenarrest van 24 maart 2015, ECLI:NL:GHSHE:2015:1069). In dit vervolgarrest wordt ingegaan op de hoogte van de huurachterstand en op de vaststelling van het bestaan en de omvang van de op de voet van artikel 6:272 BW aan...

Lees verder
Levering onroerende zaak waarin koper al woont
aug10

Levering onroerende zaak waarin koper al woont

  Kort geding tot levering onroerende zaak waarin koper al woont. Niet (zonder meer) te voorspellen dat de rechter in de bodemprocedure de vordering tot medewerking aan de levering van de onroerende zaken tegen betaling van de overeengekomen prijs zal toewijzen. Wel toewijzing betaling maandelijkse gebruiksvergoeding door koper.   InstantieGerechtshof ‘s-HertogenboschDatum uitspraak28-07-2015Datum...

Lees verder
HvJ Detlev Harbs arrest
jun22

HvJ Detlev Harbs arrest

Detlev Harbs was eigenaar van een landbouwbedrijf. Door middel van twee overeenkomsten verpachtte hij tegen vergoeding een deel van zijn bedrijf aan zijn zoon: Krachtens een „pachtovereenkomst” droeg hij zijn zoon landerijen met een oppervlakte van ongeveer 31 ha, de 65 melkkoeien en zijn melkquotum over. Anderzijds verhuurde hij hem bij een „overeenkomst betreffende het gebruik van stallingen” een stal met 75 plaatsen. Detlev Harbs...

Lees verder
Aanpassing rentepercentage hypothecaire lening
jun21

Aanpassing rentepercentage hypothecaire lening

  Aanpassing rentepercentage hypothecaire lening. Wijzigingsbevoegdheid bedongen in algemene voorwaarden. Toepasselijkheid algemene voorwaarden. Onredelijk bezwarend beding. Ambtshalve toetsing aan EG-Richtlijn 93/13 betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten. Schending bancaire zorgplicht. Gedragscode Hypothecaire Financieringen.   InstantieGerechtshof AmsterdamDatum uitspraak19-05-2015Datum...

Lees verder