BTW bij staking van de onderneming

BTW bij staking van de onderneming

Als de onderneming wordt gestaakt of beëindigd, eindigt het BTW-ondernemerschap. De onderneming blijft ondernemer voor de BTW totdat de laatste stakingshandeling is afgerond. Tot dat moment moet de ondernemer gewoon BTW-aangifte blijven doen. De in het bedrijf aanwezige goederen (machines, voorraad, inventaris) dienen met BTW te worden verkocht. De verkoop van onroerende zaken is meestal vrijgesteld. Goederen die overblijven na afronding of die naar privé worden overgebracht moeten in principe ook met BTW worden belast. De voorbelasting op nagekomen facturen kan volgens de normale regels in aftrek worden gebracht, inclusief de BTW op de allerlaatste factuur, de rekening van de accountant/belastingadviseur nadat de staking is voltooid.
Ontbinding en vereffening BV

Bij ontbinding en vereffening van een BV, waarbij het resterende vermogen overgaat naar de aandeelhouders is er volgens de Hoge Raad geen BTW verschuldigd. Ook niet als er goederen overgaan. Dit wegens het ontbreken van een tegenprestatie. Het is echter maar zeer de vraag of deze opvatting wel correct is.

Schadevergoeding van de overheid

Als de onderneming op aandringen van of door toedoen van de overheid wordt beëindigd, is de ontvangen (schade)vergoeding voor het staken van de onderneming meestal niet belast met BTW. Er staat namelijk geen prestatie tegenover. Dit is ook het geval als de ondernemer gebruik maakt van een regeling voor vrijwillige beëindiging van de onderneming. De overheid zal hier namelijk geen dienst ontvangen die ze verbruikt, maar handelt hier in het algemeen belang. Zie ook Hof van Justitie EG, Mohr, 29 februari 1996, C-215/94, waarin het Hof oordeelt dat de verbintenis tot beëindiging van de melkproduktie, die een landbouwproducent aangaat in het kader van een EG-verordening tot vaststelling van een vergoeding voor de definitieve beëindiging van de melkproduktie, geen dienst is. Mitsdien is de hiervoor ontvangen vergoeding niet belast met BTW.
Als de vergoeding wordt betaald voor overdracht van de onderneming of de in de onderneming aanwezige goederen, zal er vaak wel sprake zijn van een met BTW belaste levering.

Administratie bewaren

Na staking van de onderneming moet de administratie nog 7 jaar worden bewaard voor het geval van controle door de belastingdienst (boekenonderzoek).Auteur: de Redactie

Een team van BTW-deskundigen is continue bezig met jou te informeren over alles wat met BTW of omzetbelasting te maken heeft, zoals nieuwsberichten over BTW, wijzigingen van wetgeving, wijziging van BTW-tarieven en veel meer informatie over BTW.

Deel deze post op

Geef een reactie