Regeling bezwaarschriften btw privégebruik auto

BTW privégebruik auto

De belastingdienst heeft de regeling bezwaarschriften BTW privégebruik auto bekend gemaakt. Momenteel maken veel fiscale dienstverleners namens cliënten bezwaar tegen het aangegeven btw-bedrag voor privégebruik auto op de laatste btw-aangifte over 2011. Als u ook van plan bent bezwaar te maken tegen de betaling op de aangifte, of tegen de teruggaafbeschikking, dan biedt de belastingdienst u de mogelijkheid om dit voor meerdere cliënten tegelijk te doen.

Deze regeling geldt niet voor bezwaarschriften die ook gaan over andere onderwerpen dan het privégebruik auto.

Regeling bezwaarschriften btw privégebruik auto

Om bezwaar te maken voor een groep cliënten, stuurt u de belastingdienst binnen de wettelijke bezwaartermijn een brief. In deze brief moet u de volgende gegevens vermelden:

  • uw handtekening en dagtekening
  • één beconnummer
  • naam van de contactpersoon voor dit bezwaar
  • telefoonnummer van de contactpersoon

Bij deze brief voegt u een overzicht met het btw-nummer en (eventueel) de naam en het adres van de cliënten waarvoor u bezwaar maakt. Lever de brief en het overzicht aan op papier én digitaal (dvd, cd-rom of usb-stick). Gebruik voor het overzicht een spreadsheet.

Brief

In de brief vermeldt u ook het volgende:

  • dat u bezwaar maakt tegen het aangegeven btw-bedrag voor privégebruik auto over 2011 Omdat er nog proefprocedures over de btw-heffing over privégebruik auto worden gevoerd, hoeft u dit bezwaar niet uitgebreid te motiveren. Op een later moment kunt u, indien nodig of desgewenst, het bezwaar nader toelichten.
  • dat u en uw cliënten instemmen met het aanhouden van het bezwaarschrift tot een jaar na onherroepelijk worden van uitspraken van de Hoge Raad in relevante proefprocedures
  • dat u en uw cliënten ermee akkoord gaan dat de inspecteur zonder horen uitspraak doet op het bezwaar, ook als u voortijdig de instemming tot het aanhouden van het bezwaarschrift intrekt

U kunt uw bezwaarschrift niet aanvullen met andere, nieuwe cliënten. U moet voor deze groep dan een nieuw collectief bezwaar indienen.

Opsturen

Stuur uw brief en alle gegevens naar:
Belastingdienst/Centrum voor facilitaire dienstverlening
Postbus 3087
6401 DN Heerlen

Auteur: de Redactie

Een team van BTW-deskundigen is continue bezig met jou te informeren over alles wat met BTW of omzetbelasting te maken heeft, zoals nieuwsberichten over BTW, wijzigingen van wetgeving, wijziging van BTW-tarieven en veel meer informatie over BTW.

Deel deze post op

Geef een reactie