Prinsjesdag 2016: BTW ontvangsten stijgen harder dan het BBP

Vandaag is het Prinsjesdag 2016, de dag waarop de begroting voor het nieuwe jaar wordt vast gesteld. Uit de begroting blijkt dat de BTW ontvangsten harder stijgen dan het Bruto Binnenlands Product (BBP). Het BBP is de totale geldwaarde van alle in een land geproduceerde goederen en diensten gedurende een jaar.

Geschiedenis

Vanaf 2007 bleven de BTW ontvangsten juist achter op het BBP (met uitzondering van het jaar 2010).  Vooral de tegenvallende investeringen in woningen zorgde voor het achterblijven van de BTW ontvangsten. Ook de ontwikkeling van de particuliere consumptie bleef achter op die van het BBP, wat een direct effect had op de BTW ontvangsten. Vanaf 2013 nemen de inkomsten weer toe, mede door de BTW verhoging van 19% naar 21%.

2016 en 2017

Voor 2016 en 2017 geldt dat de BTW ontvangsten harder groeien dan het BBP. In 2016 en 2017 zorgt een sterke groei van de investeringen in woningen, net als in 2015, ervoor dat de totale BTW ontvangsten harder groeien dan het BBP. Daarnaast is de waardeontwikkeling van de particuliere consumptie in 2017, nadat dit jarenlang was achtergebleven, weer nagenoeg gelijk aan de ontwikkeling van de totale economische groei. Het aflopen van het tijdelijke verlaagde BTW-tarief op onderhoud aan woningen halverwege 2015 zorgt ook voor een extra groei in de BTW ontvangsten. De consumptie belast met het hoge BTW-tarief groeit  harder dan het deel dat is belast met het lage BTW-tarief.

Begroting Prinsjesdag 2016

In de begroting die vandaag op Prinsjesdag 2016 is vastgesteld kun je opmaken dat de totale inkomsten uit BTW 47,8 miljard euro bedraagt. Dat is ruim 18% van de totale inkomsten van de overheid. Dus bijna 1/5 deel van de inkomsten wordt gegenereerd door omzetbelasting. Een aanzienlijk deel dus!

BTW-compensatiefonds

Aan de uitgavekant is op te maken dat er minder uitgegeven zal worden aan het BTW-compenssatiefonds. Het Btw-compensatiefonds is een Nederlands begrotingsfonds waaruit gemeenten en provincies worden gecompenseerd voor een belangrijk deel van de door hen betaalde omzetbelasting (BTW).

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Auteur: de Redactie

Een team van BTW-deskundigen is continue bezig met jou te informeren over alles wat met BTW of omzetbelasting te maken heeft, zoals nieuwsberichten over BTW, wijzigingen van wetgeving, wijziging van BTW-tarieven en veel meer informatie over BTW.

Deel deze post op