Pilot algehele verleggingsregeling btw?

De algehele verleggingsregeling btw is op 14 en 15 januari weer aan de orde gekomen in de Ecofinraad. En het lijkt er op dat het er best eens van zou kunnen komen. De ingangsdatum zal dan 2017 zijn naar wij aannemen.

Wat is de algehele verleggingsregeling btw?

Het plan is door Tsjechië aangedragen, met als doel van gedachten te wisselen over de aanpak van btw-fraude middels de algehele verleggingsregeling. De Tsjechische minister van Financiën heeft aangegeven dat hij graag via een pilot in Tsjechië wil bekijken of een algehele verlegging mogelijk is, om daarmee btw-fraude beter te bestrijden.

Hier is vervolgens over gediscussieerd in de Ecofinraad, waarbij verschillende geluiden te horen waren. Een grote meerderheid van lidstaten vond het een goed idee om een pilot in een enkele lidstaat te houden. Tevens werd door de gehele Ecofinraad het belang benadrukt van een effectieve fraudebestrijding.

Wel werd door sommige sprekers, waaronder de Europese Commissie, de zorg uitgesproken van twee verschillende btw-systemen in de Unie. Tevens werd het risico genoemd dat er, door een dergelijke pilot, effecten zouden kunnen zijn op omringende landen.

De voorzitter heeft geconcludeerd dat het van groot belang is dat btw-fraude wordt bestreden en dat de Ecofinraad uitkijkt naar het VAT Action Plan dat de Europese Commissie in maart zal publiceren. In dit plan zal ook de mogelijkheid van een algehele verleggingsregeling geanalyseerd worden, inclusief praktische en juridische consequenties. Tevens is aangegeven dat het onderwerp btw-fraude op de agenda van de informele Ecofinraad in april komt te staan.

De voorzitter heeft de Commissie, gegeven de opvatting van een ruime meerderheid, verzocht opnieuw de mogelijkheid van een pilot te bezien op voordelen en de mogelijkheid om nadelen te mitigeren.

Bron: Verslag van de Eurogroep en Ecofinraad van 14 en 15 januari 2016 te Brussel

Bewaren

Auteur: de Redactie

Een team van BTW-deskundigen is continue bezig met jou te informeren over alles wat met BTW of omzetbelasting te maken heeft, zoals nieuwsberichten over BTW, wijzigingen van wetgeving, wijziging van BTW-tarieven en veel meer informatie over BTW.

Deel deze post op