BTW vrijstelling kantines

De Nederlandse omzetbelasting kent een vrijstelling voor kantines van verenigingen, scholen en instellingen, de zogenaamde BTW vrijstelling kantines, ook wel bekend als de kantinevrijstelling.

Kantineregeling

Sportclubs, scholen en sociaal-culturele instellingen mogen gebruikmaken van de kantineregeling. De levering van eten en drinken is dan vrijgesteld als de ontvangsten inclusief btw hiervan niet meer bedragen dan € 68.067 per jaar. U kunt deze vrijstelling toepassen naast de vrijstelling voor fondsenwervende activiteiten.
Voor wie?

De kantineregeling geldt voor:

 • sportverenigingen
 • muziekverenigingen
 • speeltuinverenigingen
 • instellingen voor jeugdwerk
 • bejaardensociëteiten
 • hobbyclubs
 • buurtverenigingen
 • dorpshuizen en wijkcentra
 • scholen voor basisonderwijs, lager en middelbaar beroepsonderwijs, algemeen voortgezet onderwijs en voorbereidend wetenschappelijk onderwijs

Voorwaarden

U kunt de kantineregeling toepassen als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • De totale ontvangsten van uw kantine inclusief btw zijn niet hoger dan € 68.067 per jaar.
  Hieronder vallen het verkopen van eten, drinken, rookwaren en de inkomsten van speelautomaten.
 • In de kantine vinden alleen normale (verenigings)activiteiten plaats, maar geen bruiloften, jubilea en dergelijke van individuele leden of derden.
 • U mag de kantine van een sportvereniging wel voor een maximum van 12 dagen per jaar openstellen voor sportieve activiteiten van derden die dezelfde sport bedrijven.
 • De inkomsten van de kantine komen ten goede aan de vereniging of instelling.
 • De btw over kosten en inkoop voor de kantineverkopen trekt u niet af als voorbelasting.

Btw berekenen

Als u soms ook ergens anders, bijvoorbeeld in een gehuurde zaal, kantine-ontvangsten hebt, telt u die mee in de berekening van het bedrag. Hebt u op verschillende locaties een kantine? Dan geldt het maximumbedrag per kantine. Zijn uw kantine-ontvangsten meer dan het maximumbedrag? En kon u dat redelijkerwijs niet verwachten? U kunt dan de vrijstelling gewoon toepassen. U moet dan vanaf volgend jaar wel btw betalen over de kantine-ontvangsten.

Kantineregeling niet toepassen

Als u de kantineregeling niet kunt of wilt toepassen, zijn uw kantine-ontvangsten mogelijk vrijgesteld door de vrijstelling voor fondsenwervende activiteiten. Is ook die regeling niet van toepassing? Dan moet u btw betalen over uw kantine-ontvangsten.

Moet u btw betalen over de kantine-ontvangsten van uw sportvereniging? En levert het bepalen van het btw-bedrag u problemen op? Dan mag u uitgaan van 11,5% (11% tot 1 januari 2013) van de totale kantine-ontvangsten. Dit is inclusief de ontvangsten die niet met btw zijn belast, zoals omzet van rookwaren en speelautomaten. Dit bedrag geeft u aan in uw btw-aangifte.