HvJ Banco Mais arrest C-183/13
dec16

HvJ Banco Mais arrest C-183/13

Een lidstaat mag een bank die onder meer leasingactiviteiten uitoefent, verplichten om in de teller en de noemer van de breuk tot vaststelling van één en hetzelfde pro rata voor de aftrek voor al haar goederen en diensten voor gemengd gebruik enkel het met de rente overeenstemmende deel van de door de klanten krachtens hun leasingovereenkomsten betaalde leasinggelden op te nemen, wanneer van deze goederen en diensten in eerste...

Lees verder
Omzet verkochte huurwoningen in pro rata breuk?
nov27

Omzet verkochte huurwoningen in pro rata breuk?

Tussen partijen is primair in geschil het antwoord op de vraag of belanghebbende niet-ontvankelijk is in haar beroep, zoals de inspecteur heeft gesteld in zijn incidentele hoger beroep. Vervolgens is tussen partijen in geschil de vraag of de in 2009 gerealiseerde omzet met betrekking tot de verkochte woningwetwoningen (voormalige huurwoningen) in de noemer van de pro rata breuk moet worden meegenomen. Datum uitspraak: 13-11-2012 Datum...

Lees verder
HvJ Régie Dauphinoise arrest
mrt14

HvJ Régie Dauphinoise arrest

Een onderneming die goederen en diensten zowel gebruikt voor belaste handelingen als niet-belaste handelingen, mag de voorbelasting aftrekken volgens een pro rata. De financiële opbrengsten die een onderneming die zich met het beheer van onroerend goed bezighoudt, verkrijgt uit beleggingen die zij, voor eigen rekening, verricht met gelden die haar door de eigenaren of huurders worden betaald, moeten worden opgenomen in de noemer van...

Lees verder