Veranderingen vennootschapsbelasting 2013

Per 1 januari 2013 is de Wet op de vennootschapsbelasting op enkele onderdelen gewijzigd. De belastingdienst geeft het volgende overzicht van de belangrijkste wijzigingen vennootschapsbelasting 2013.

Tarieven voor de vennootschapsbelasting in 2013

Voor het deel van het belastbare bedrag Tarief
tot en met € 200.000 20,0%
boven € 200.000 25,0% 

Investeringsaftrek

Als u in 2013 in bedrijfsmiddelen investeert, kunt u onder voorwaarden in aanmerking komen voor investeringsaftrek. De percentages en bedragen zijn gelijk aan die in 2012.

Er zijn 3 soorten investeringsaftrek:

 • kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
  Als u in 2013 een bedrag tussen € 2.301 en € 306.931 investeert in bedrijfsmiddelen voor uw onderneming, dan kunt u in aanmerking komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. De bedrijfsmiddelen waarin u investeert, moeten dan wel in aanmerking komen voor investeringsaftrek.

  Investering Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
  Niet meer dan € 2.300 0%
  € 2.301 t/m € 55.248 28%
  € 55.249 t/m 102.311 € 15.470
  € 102.312 t/m 306.391 € 15.470 verminderd met 7,56% van het deel van het investeringsbedrag boven de € 102.311
  Meer dan € 306.391 0%
 • energie-investeringsaftrek
  De aftrek is 41,5% als u in 2013 voor meer dan € 2.300 aan energie-investeringen doet. Het maximuminvesteringsbedrag is € 118.000.000.Investeringen kunnen tegelijkertijd in aanmerking komen voor energie-investeringsaftrek en kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Een combinatie van energie-investeringsaftrek en milieu-investeringsaftrek is niet mogelijk.
 • milieu-investeringsaftrek
  In 2013 is bij een bedrag aan milieu-investeringen in een kalenderjaar van meer dan € 2.300 de milieu-investeringsaftrek:

  Milieu-investering Milieu-investeringsaftrek
  categorie I 36%
  categorie II 27%
  categorie III 13,5%

  Investeringen kunnen tegelijkertijd in aanmerking komen voor milieu-investeringsaftrek en kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Een combinatie van milieu-investeringsaftrek en energie-investeringsaftrek is niet mogelijk.

Research & Developmentaftrek in 2013

De Research & Developmentaftrek (RDA) is een extra aftrekpost voor kosten en investeringen voor de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten.

In 2013 bedraagt de aftrek 54% van de kosten en uitgaven die zijn toe te rekenen aan research en development. Het gaat bijvoorbeeld om investeringen in apparatuur en materialen. Loonkosten tellen voor deze aftrek niet mee.

Om voor de aftrek in aanmerking te komen, moet u een RDA-beschikking hebben van het Ministerie van Economische Zaken. Agentschap NL stelt het bedrag vast dat in aanmerking komt voor RDA. Meer informatie vindt u op de website van Agentschap NL.

Innovatiebox 2013

Vanaf 2013 kunt u kiezen voor een vast bedrag (forfait) waarop u de innovatiebox wilt toepassen. Het vaste bedrag is 25% van uw totale winst. U hoeft dus niet uit te rekenen hoeveel winst er precies toegerekend moet worden aan een immaterieel activum dat u hebt voortgebracht.

U mag elk jaar kiezen of u het vaste bedrag wel of niet toepast. Het maximale bedrag waarop u de innovatiebox mag toepassen op basis van het forfait is € 25.000. U mag het forfait toepassen in het jaar waarin u het immateriële activum voortbrengt en in de 2 volgende jaren.