Zorgplicht financiële producten

Uit een nieuwsbericht op rijksoverheid van 20 september 2012 blijkt dat minister De Jager van Financiën een nieuwe zorgplicht financiële producten ter bescherming van consumenten bij de aankoop van  financiële producten bij financiële dienstverleners, zoals banken en verzekeraard, wil introduceren.

Zorgplicht financiële producten

Minister De Jager van Financiën heeft hiervoor een nieuw wetsvoorstel geïntroduceerd met daarin een algemene zorgplicht voor banken en verzekeraars. Het achterliggende doel van de voorgestelde maatregelen is de klant meer centraal te stellen bij de aankoop van financiële producten. Hierdoor moet het vertrouwen in de financiële sector worden hersteld.

Klant Centraal

De maatregel is een onderdeel van een veelomvattend pakket aan maatregelen dat ter consultatie aan marktpartijen en toezichthouders wordt aangeboden. “Ik wil dat de klant weer centraal komt te staan bij banken en verzekeraars. Te vaak kreeg in het verleden eigen gewin voorrang boven het belang van de klant. Met deze maatregelen nemen we een nieuwe stap in de hervorming van de financiële sector”  aldus minister De Jager.

Consumentenbescherming

De algemene zorgplicht financiële producten regelt expliciet dat de financiële sector het belang van de klant moet behartigen. Ook moet bij advies aan de klant in het belang van de klant worden gehandeld. Door de zorgplicht financiële producten krijgt de AFM de mogelijkheid om bij misstanden eerder in te grijpen. Dit betekent dat ook in onvoorziene gevallen de AFM actie kan ondernemen wanneer dat nodig is. Hierdoor wordt de klant beter beschermd tegen slechte financiële producten.

Consultatie van de financiële wetten

Tegelijk met dit wetsvoorstel gaat een voorstel in consultatie dat extra kapitaalbuffers introduceert voor systeembanken. Hierdoor wordt het financiële systeem weerbaarder en stabieler in het geval van een financiële crisis. DNB krijgt de bevoegdheid om instellingen als systeemrelevant aan te wijzen.

Marktpartijen en toezichthouders hebben 4 weken de tijd om te reageren op de consultatie. De wetgeving zal in het voorjaar van 2013 aan de Tweede Kamer worden aangeboden. De maatregelen maken onderdeel uit van een groot pakket aan hervormingen van minister De Jager. In verschillende wetgevingspakketten worden historische hervormingen voor de financiële sector in korte tijd doorgevoerd. De aanpak van de financiële sector bestaat uit 40 belangrijke maatregelen, waaronder nu dus ook de zorgplicht financiële producten.

Auteur: de Redactie

Een team van BTW-deskundigen is continue bezig met jou te informeren over alles wat met BTW of omzetbelasting te maken heeft, zoals nieuwsberichten over BTW, wijzigingen van wetgeving, wijziging van BTW-tarieven en veel meer informatie over BTW.

Deel deze post op