Growkits belast met 19% btw

Rechtbank Leeuwarden, 31 mei 2011

Ten aanzien van de levering van zogeheten growkits is het algemene tarief voor de omzetbelasting verschuldigd (=19%).

De rechtbank overweegt dat een growkit specifieke kenmerken heeft waaraan afnemers van dergelijke goederen (groot) belang hechten. De rechtbank neemt daarbij in aanmerking dat eiser ter zitting desgevraagd heeft toegelicht dat het broed in de zakken door kwekers veelal wordt verdeeld en verdund over compost en dat daaraan vermiculiet en perliet wordt toegevoegd. Eiser heeft voorts verklaard dat particulieren daarentegen doorgaans over te weinig kennis beschikken en slechts het deksel van de growkit verwijderen waarna de paddenstoelen gaan groeien. Hieruit leidt de rechtbank af dat afnemers van growkits er voor kiezen om een kant-en-klaar product te kopen dat enkel nog hoeft te worden geopend, in plaats van de afzonderlijke bestanddelen van het product zoals het broed in zakken. Dat de toevoegingen aan het broed, vermiculiet en perliet, zoals eiser heeft gesteld geen voeding voor de paddenstoelen zijn en relatief weinig kosten doet daar naar het oordeel van de rechtbank niet aan af. Door specifieke bestanddelen in de juiste verhouding samen te voegen tot een growkit hebben de samenstellende delen hun zelfstandigheid verloren. Van een enkele portionering en verpakking van de oorspronkelijke bestanddelen is geen sprake.

De rechtbank komt daarom tot het oordeel dat een growkit niet is te kwalificeren als pootgoed bestemd voor de teelt van groenten en fruit, zodat toepassing van het verlaagde btw-tarief op die grond niet aan de orde is.

Bron: LJN BR4939

Auteur: de Redactie

Een team van BTW-deskundigen is continue bezig met jou te informeren over alles wat met BTW of omzetbelasting te maken heeft, zoals nieuwsberichten over BTW, wijzigingen van wetgeving, wijziging van BTW-tarieven en veel meer informatie over BTW.

Deel deze post op

Geef een reactie