Kleine ondernemersregeling en landbouwregeling

Kleine ondernemersregeling en landbouwregeling

De zogenaamde kleine ondernemersregeling (KOR) is niet van toepassing ten aanzien van landbouwers die onder landbouwregeling vallen. Dit betekent dat de landbouwer die gebruik maakt van de landbouwregeling, met betrekking tot de niet onder die regeling vallende afzonderlijke ondernemersactiviteiten eventueel de KOR kan toepassen. De landbouwer zal met betrekking tot de niet onder de landbouwregeling vallende prestaties uiteraard een administratie moeten voeren die aan de terzake gestelde eisen voldoet.

Optie voor BTW heffing en KOR

Uit het vorenstaande volgt, dat de landbouwer die op zijn eigen verzoek op de normale wijze in de BTW heffing is betrokken, geen aanspraak kan maken op een vermindering ingevolge de KOR!

Bron: Besluit Landbouw

Auteur: de Redactie

Een team van BTW-deskundigen is continue bezig met jou te informeren over alles wat met BTW of omzetbelasting te maken heeft, zoals nieuwsberichten over BTW, wijzigingen van wetgeving, wijziging van BTW-tarieven en veel meer informatie over BTW.

Deel deze post op

Geef een reactie