Btw en veerdiensten

Provincies en gemeenten treden bij het tegen vergoeding exploiteren van veerdiensten onder dezelfde juridische voorwaarden op als reguliere ondernemers, zodat er geen sprake kan zijn van overheidshandelen. Personenvervoer is daarnaast in de BTW-richtlijn aangewezen als een activiteit waarvoor publiekrechtelijke lichamen als ondernemer zijn aan te merken.

De staatssecretaris van Financiën heeft goedgekeurd dat met ingang van 1 januari 2003 ondernemers die veerdiensten exploiteren dit zonder heffing van btw mogen blijven doen, mits zij geen voorbelasting in aftrek brengen. Dit geldt voor zowel particuliere als publiekrechtelijke lichamen.

Het BTW-compensatiefonds komt hoe dan ook niet aan de orde, omdat de publiekrechtelijke lichamen voor de exploitatie als ondernemer zijn aan te merken.

Bij veerdiensten die om niet worden verleend is in het algemeen geen sprake van ondernemerschap en is het BTW-compensatiefonds wel van toepassing.

Bron: Besluit van 20 december 2002, nr. CPP2002/3638M

Auteur: de Redactie

Een team van BTW-deskundigen is continue bezig met jou te informeren over alles wat met BTW of omzetbelasting te maken heeft, zoals nieuwsberichten over BTW, wijzigingen van wetgeving, wijziging van BTW-tarieven en veel meer informatie over BTW.

Deel deze post op

Geef een reactie