Voorbeeld landbouwverklaring

Hieronder treft u een voorbeeld landbouwverklaring aan om af te geven aan een afnemer van een landbouwer die de landbouwregeling toepast.

——————–

VERKLARING als bedoeld in artikel 28 van de Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968

Ondergetekende:

Naam:

Adres:

Woonplaats:

verklaart dat ten aanzien van de door hem op ………. (datum) ………. geleverde goederen en/of verrichte diensten, welke hieronder nader zijn gespecificeerd, de in artikel 27 van de Wet op de omzetbelasting 1968 neergelegde landbouwregeling van toepassing is. De levering(en) casu quo de dienst(en) is (zijn) verricht jegens:

Naam:

Adres:

Woonplaats:

Specificatie van geleverde goederen en/of diensten:

–hoeveelheid goederen:
–omschrijving goederen/diensten:

Totaal in rekening gebracht bedrag €

Dagtekening:

Ondertekening verkoper:

Toelichting

Bovenstaand voorbeeld landbouwverklaring gebruikt u dus (als u een landbouwer bent in de zin van de BTW en u de landbouwregeling toepast) om een landbouwverklaring af te geven aan een afnemer.

Bron: Besluit Landbouw

Auteur: de Redactie

Een team van BTW-deskundigen is continue bezig met jou te informeren over alles wat met BTW of omzetbelasting te maken heeft, zoals nieuwsberichten over BTW, wijzigingen van wetgeving, wijziging van BTW-tarieven en veel meer informatie over BTW.

Deel deze post op

Geef een reactie