Voorbeeld veehandelverklaring

Voorbeeld veehandelverklaring

Hieronder treft u aan een model voor het afgeven van een veehandelverklaring aan uw afnemers.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Veehandelverklaring

Ondergetekende:

Naam:

Adres:

Woonplaats:

Verklaart dat het hieronder nader gespecificeerde vee op ………. (datum) is geleverd en wel binnen het kader van de in onderdeel 6 van het besluit CPP2005/3096M vervatte zgn. veehandelsregeling. Evenbedoeld vee is geleverd aan:

Naam:

Adres:

Woonplaats:

Specificatie van het geleverde vee:
–soort vee;
–aantal stuks vee (per soort).

In rekening gebrachte bedrag (koopsom) €

(per soort)

Dagtekening:

Ondertekening verkoper:

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Bron: Besluit Landbouw

Auteur: de Redactie

Een team van BTW-deskundigen is continue bezig met jou te informeren over alles wat met BTW of omzetbelasting te maken heeft, zoals nieuwsberichten over BTW, wijzigingen van wetgeving, wijziging van BTW-tarieven en veel meer informatie over BTW.

Deel deze post op

Geef een reactie