Onderzoek en innovatie

Onderzoek en innovatie

De Europese Unie trekt 80 miljard euro uit om onderzoeksresultaten om te zetten in producten en diensten.

Horizon 2020

Het programma Horizon 2020 brengt alle EU-programma’s voor de financiering van onderzoek en innovatie in 2014-2020 onder één dak. Zo wordt het makkelijker om wetenschappelijke doorbraken te gebruiken voor vernieuwende producten en diensten die nuttig zijn in het dagelijks leven, en die ondernemingen kansen bieden.

De middelen worden als volgt verdeeld:

 • 24,6 miljard euro om de toonaangevende positie van Europa in de wetenschap te behouden. Het budget van de Europese onderzoeksraad, die het fundamenteel onderzoek van enkele van de meest befaamde Europese wetenschappers financiert, stijgt met 77%.
 • 17,9 miljard euro moeten van het Europese bedrijfsleven een marktleider op het gebied van innovatie maken. Daarvoor wordt geïnvesteerd in cruciale technologieën, en wordt het kleine bedrijven makkelijker gemaakt financiering te vinden.
 • 31,7 miljard euro gaat naar andere prioriteiten, zoals:
  • gezondheid, demografische verandering en welzijn
  • voedselveiligheid, duurzame landbouw, zee-onderzoek en bio-economie
  • veilige, schone en efficiënte energie
  • slim, groen en geïntegreerd vervoer
  • klimaatbescherming, efficiënt gebruik van energie en grondstoffen
  • een inclusieve, innovatieve en veilige samenleving

Administratieve rompslomp

De Europese Commissie wil de administratieve romslomp bij het indienen van een onderzoeksproject beperken, onnodige controles en audits afschaffen en beloofde subsidies sneller uitbetalen.

Nanotechnologie

Heel wat belangrijke elementen van het lopende programma blijven behouden: investeringen in sleuteltechnologieën (zoals nanotechnologie), initiatieven om academische wereld, onderzoekscentra en bedrijfsleven samen te brengen, internationale samenwerking en financiering van jonge wetenschappers.

De plannen worden besproken door de bevoegde ministers en in het Europees Parlement. Vóór eind 2013 moet er een akkoord zijn.

Bron: Europese Commissie

Auteur: de Redactie

Een team van BTW-deskundigen is continue bezig met jou te informeren over alles wat met BTW of omzetbelasting te maken heeft, zoals nieuwsberichten over BTW, wijzigingen van wetgeving, wijziging van BTW-tarieven en veel meer informatie over BTW.

Deel deze post op

Geef een reactie