Loonheffingskorting

Op deze pagina leest u alles over de loonheffingskorting. Er zijn verschillende kortingen op de loonheffing. De belangrijkste zijn de algemene heffingskorting en de arbeidskorting. Door de heffingskortingen betaalt een werknemer minder belasting.

Algemene heffingskorting

Wie het hele jaar in Nederland woont en in Nederland belasting betaalt, heeft recht op de algemene heffingskorting. Dit is een vast bedrag. Bij een laag inkomen betaalt de Belastingdienst de algemene heffingskorting uit. De algemene heffingskorting bedraagt in 2012:

  • voor mensen jonger dan 65 jaar:     € 2.033;
  • voor mensen van 65 jaar en ouder:     € 934.

Werkgevers en uitkeringsinstellingen verrekenen de korting met de loonheffing.

Arbeidskorting

Alle werknemers hebben recht op de arbeidskorting. De hoogte van de arbeidskorting is afhankelijk van de leeftijd en het inkomen van de werknemer. De korting is een percentage van het arbeidsinkomen en bedraagt in 2012 per jaar maximaal € 1.611.

Werkgevers en uitkeringsinstellingen houden hiermee rekening als zij de loonheffing berekenen.

Het kabinet-Rutte-Ascher wil dat de arbeidskorting in 2014 wordt verhoogd met € 125. Daarna wordt de arbeidskorting met gelijke stappen verhoogd tot € 500 in 2017.

Overige heffingskortingen

Er zijn meer loonheffingskortingen die de werkgever of uitkeringsinstelling verrekenen met de loonheffing. Bijvoorbeeld de ouderenkorting, jonggehandicaptenkorting en levensloopverlofkorting.

Persoonsgebonden heffingskortingen

Daarnaast zijn er loonheffingskortingen die de werknemer zelf moet aanvragen via de belastingaangifte. Bijvoorbeeld de ouderschapsverlofkorting en alleenstaande ouderkorting.

2015

Het kabinet-Rutte-Asscher wil per 2015 de (aanvullende) alleenstaande ouderkorting en de ouderschapsverlofkorting afschaffen.