Vennootschapsbelasting

Op deze pagina en de dochterpagina’s leest u alles over vennootschapsbelasting (VPB). Als bedrijven winst maken moeten ze daarover belasting betalen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen:

  • Natuurlijke personen (bijvoorbeeld zzp-ers)
  • Rechtspersonen (BV en NV)

Natuurlijke personen betalen belasting over hun winst via de inkomstenbelasting. Rechtspersonen betalen vennootschapsbelasting.

Opbouw van de vennootschapsbelasting

Eén van de dochterpagina’s van de pagina gaat over de opbouw van de vennootschapsbelasting. NV’s en BV’s betalen VPB over hun winst, maar ook stichtingen en verenigingen moeten VPB betalen als zij een onderneming hebben. Om het bedrijfsleven te steunen tijdens de economische crisis, heeft het kabinet de VPB tijdelijk aangepast. Zo is het tarief tijdelijk verlaagd en is de achterwaartse verliesverrekening in 2011 verruimd.

Faciliteiten voor bedrijven

De vennootschapsbelasting bevat een aantal zeer belangrijke faciliteiten voor bedrijven, waaronder de: