VPB tarief

Vanaf 2019 vindt er een stapsgewijze verlaging van de vennootschapsbelasting (VPB) plaats.

In 2019 is de eerste € 200.000 winst belast met 19% (dit was in 2018 nog 20%). Dit tarief gaat in 2020 naar 16,5% en in 2021 naar 15%. Bedragen boven de € 200.000 winst zijn in 2019 en 2020 nog belast met 25%. In 2021 gaat dit naar 21,7%.

In onderstaande tabel kun je de VPB tarieven voor de jaren 2007 tot en met 2021 met elkaar vergelijken. De jaren ervoor zijn naar onze mening niet interessant meer en laten we daarom buiten beschouwing.

In de linkerkolom staan de verschillende jaren van 2007 tot en met 2021 weergegeven. In de kolommen daarnaast staan de VPB tarieven aangegeven behorende bij een bepaalde bandbreedte aan winst in de vennootschap. Opgemerkt wordt dat er in 2007 nog 3 verschillende tarieven werden gehanteerd in de vennootschapsbelasting. In 2008 werd dit teruggebracht naar 2, maar de eerste schijf werd toen flink opgerekt naar € 275.000. Vanaf 2009 loopt de eerste schijf tot een bedrag van € 200.000 aan jaarlijkse winst en is het tarief vrijwel niet meer veranderd.
Tabel tarieven vennootschapsbelasting (VPB tarief)

Jaar € 0 – € 200.000 € 200.000+
2021 15% 21,7%
2020 16,5% 25%
2019 19% 25%
2018 20% 25%
2017 20% 25%
2016 20% 25%
2015 20% 25%
2014 20% 25%
2013 20% 25%
2012 20% 25%
2011 20% 25%
2010 20% 25,5%
2009 20% 25,5%

Voor 2008 hebben we een aparte tabel gemaakt voor het VPB tarief, omdat zoals hiervoor reeds aangegeven de schijven in 2008 anders waren dan in de jaren erna tot nu. De eerste schijf in 2008 bedroeg € 275.000.

Jaar € 0 – € 275.000 € 275.000+
2008 20% 25,5%

En ook voor het jaar 2007 hebben we een aparte tabel gemaakt. In dat jaar bestonden er zelfs nog 3 verschillende schijven met afzonderlijke tarieven in de Nederlandse VPB.

Jaar € 0 – € 25.000 € 25.000 – € 60.000 € 60.000+
2007 20% 23,5% 25,5%

Wil je weten hoe je het belastbare bedrag voor de VPB (vennootschapsbelasting) berekent? Lees dan hier verder.