Veiliger kopen, online en offline

Veiliger kopen, online en offline

Nieuwe EU-maatregelen maken geschillenbeslechting tussen kopers en verkopers van goederen en diensten sneller, makkelijker en goedkoper.

In 2010 heeft een op de vijf Europese consumenten problemen ondervonden bij het kopen van goederen of diensten op de EU-markt. De kosten van onopgeloste geschillen worden geschat op 0,4% van het EU-bbp.

De EU wil dat u dit soort geschillen kunt oplossen zonder naar de rechter te hoeven stappen, ongeacht wat u koopt en waar of hoe u het koopt.

Efficiëntie en transparantie moeten de consument meer vertrouwen geven en aanmoedigen in de hele EU op zoek te gaan naar de beste aanbiedingen. Dit stimuleert de concurrentie en de economische groei.

Contractuele geschillen

volgens de voorstellen kunnen alle consumenten een beroep doen op alternatieve geschillenbeslechting, waarbij een neutrale derde partij een oplossing voorstelt of bemiddelt tussen koper en verkoper. Naar schatting zal dit de Europese consument een jaarlijke besparing van 22,5 miljard euro opleveren.

De geschillenbeslechting moet aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen en binnen 90 dagen afgehandeld zijn. Bedrijven moeten klanten laten weten welke instantie eventuele geschillen kan oplossen.

Online-geschillen

De tweede mogelijkheid voor consumenten is online-geschillenbeslechting. Deze speelt zich volledig online af. Er wordt een Europees platform opgezet waar kopers en verkopers hun geschillen over online-aankopen kunnen oplossen.

Klachten van consumenten worden automatisch naar de bevoegde nationale bemiddelaar gestuurd, die binnen 30 dagen een oplossing moet vinden.

Volgende stappen

Het Europees Parlement en de EU-Raad hebben toegezegd het voorstel voor eind 2012 te behandelen. Daarna hebben de regeringen van de EU-landen 18 maanden de tijd om de regels op te nemen in hun nationale wergeving. Vanaf medio 2014 zal de EU-burger dus gebruik kunnen maken van geschillenbeslechting zonder tussenkomst van de rechter.

Het Europees platform voor online-geschillenbeslechting zal zes maanden daarna, dus begin 2015, volledig operationeel zijn.

Bron: Europese Commissie

Auteur: de Redactie

Een team van BTW-deskundigen is continue bezig met jou te informeren over alles wat met BTW of omzetbelasting te maken heeft, zoals nieuwsberichten over BTW, wijzigingen van wetgeving, wijziging van BTW-tarieven en veel meer informatie over BTW.

Deel deze post op

Geef een reactie