Hoge Raad stelt Belastingdienst in gelijk over btw-heffing auto
mei04

Hoge Raad stelt Belastingdienst in gelijk over btw-heffing auto

De Hoge Raad heeft de Belastingdienst in het gelijk gesteld over de btw-heffing bij privégebruik auto van de zaak. Ruim 200.000 ondernemers hadden circa 2 miljoen bezwaarschriften ingediend bij de Belastingdienst over heffing omzetbelasting bij privé gebruik auto. In maart van 2017 heeft de Belastingdienst besloten om bezwaren tegen de BTW, dat personeel dient te betalen over het privegebruik van de auto van de zaak, als...

Lees verder
Beweegprogramma voor chronisch zieken belast met 6% btw
feb21

Beweegprogramma voor chronisch zieken belast met 6% btw

Als een beweegprogramma voor chronisch zieken worden aangeboden in een sportaccommodatie, dan zijn deze belast met het 6% BTW. Dat heeft de Belastingdienst meegedeeld naar aanleiding van vragen. Er moet hierbij gedacht worden aan bijvoorbeeld programma’s voor mensen met reuma, Parkinson, of multiple sclerose. Deze mensen trainen tijdens de programma’s op muziek hun spieren en gewrichten om zo hun lichamelijke en geestelijke welzijn te...

Lees verder
Verduidelijking btw-vrijstelling voor diensten door lijkbezorgers
jan24

Verduidelijking btw-vrijstelling voor diensten door lijkbezorgers

De belastingdienst heeft aan de hand van een nieuw beleidsbesluit aangegeven dat er BTW-vrijstelling geldt voor het vervoer van overledenen naar het mortuarium en vervoer tijdens een uitvaart. De vrijstelling geldt als het transport wordt verricht door degene die de uitvaartplechtigheid verzorgt. Lijkbezorgers die de vrijstelling voor deze vervoersdiensten niet hebben toegepast dienen vanaf 1 januari 2017 een jaarlijkse herziening toe...

Lees verder
Wijziging teruggaaf BTW bij oninbare vorderingen
jan18

Wijziging teruggaaf BTW bij oninbare vorderingen

De belastingdienst heeft meegedeeld dat er vanaf 1 januari 2017 andere regels gelden voor het aanmerken van een vordering als oninbaar en voor de manier waarop de betaalde BTW kan worden teruggevraagd. Daarnaast geldt er een aanpassing voor de terugbetaling van afgetrokken voorbelasting door het niet betalen van de vordering. Tot 1 januari 2017 kon een leverancier zijn betaalde BTW terugvragen, zodra het zeker is dat zijn vordering...

Lees verder
Vrijstelling BTW voor watersportorganisaties
jan03

Vrijstelling BTW voor watersportorganisaties

De overheid heeft een wijziging doorgevoerd voor de vrijstelling BTW voor watersportorganisaties. Vanaf 1 januari 2017 zijn watersportorganisaties zonder winstoogmerk vrijgesteld van BTW. Dit geldt voor alle havenwerkzaamheden die zij verrichten voor hun leden. Verder zijn de verhuur van lig- en bergplaatsen aan leden alleen nog vrijgesteld als de vaartuigen geschikt zijn voor sportbeoefening. Watersportorganisaties zonder...

Lees verder