Aftrek van voorbelasting landbouwregeling

Aftrek van voorbelasting landbouwregeling

De landbouwer die onder de landbouwregeling valt heeft geen recht op aftrek van voorbelasting.

Belaste en onbelaste prestaties

Ingeval een landbouwer goederen en/of diensten bezigt voor prestaties die onder de landbouwregeling vallen alsmede ten behoeve van andere, wel aan de BTW-heffing onderworpen prestaties, zal de op die goederen en/of diensten betrekking hebbende voorbelasting slechts gedeeltelijk voor aftrek in aanmerking komen.

Bron: Besluit Landbouw

Auteur: de Redactie

Een team van BTW-deskundigen is continue bezig met jou te informeren over alles wat met BTW of omzetbelasting te maken heeft, zoals nieuwsberichten over BTW, wijzigingen van wetgeving, wijziging van BTW-tarieven en veel meer informatie over BTW.

Deel deze post op

Geef een reactie