BTW drinkwater

In Nederland worden verschillende belastingen geheven over water. Wij zijn uiteraard met name geïnteresseerd in de BTW drinkwater. Van belang is dat over water dat wordt gebruikt voor noodsituaties, zoals bluswater, geen belasting wordt geheven.Belastingen op water

Het gaat om de volgende belastingen:
– BTW
– belasting op leidingwater (BoL)
– grondwaterbelasting
– provinciale grondwaterbelasting
– precario

BTW drinkwater

De consumptie van drinkwater (ook wel leidingwater) is belast met BTW. Voor drinkwater geldt het lage BTW-tarief van 6 %. De BTW die over drinkwater geheven wordt, staat apart op de waternota vermeld.

Belasting op leidingwater

Belasting op leidingwater (BoL) wordt geheven op grond van de Wet belastingen op milieugrondslag. De Belastingdienst legt deze belasting aan u op. De hoogte van de belasting is afhankelijk van het aantal kubieke meters water dat een leidingwaterleverancier via een aansluiting aan een verbruiker levert. De belasting wordt geheven over de eerste 300 kubieke meter per jaar per aansluiting. Belasting op leidingwater is ingevoerd om spaarzaam omgaan met leidingwater te stimuleren en staat apart op de waternota vermeld. Het kabinet wil de belasting op leidingwater per 1 januari 2013 afschaffen.

Grondwaterbelasting

Grondwaterbelasting is gebaseerd op de Wet belastingen op milieugrondslag. De Belastingdienst legt grondwaterbelasting op aan bedrijven die grondwater onttrekken, zoals waterleidingbedrijven, agrarische bedrijven en productiebedrijven die grondwater gebruiken, bijvoorbeeld als koelwater of proceswater. Particulieren die grote hoeveelheden grondwater onttrekken voor bijvoorbeeld een zwembad, betalen ook grondwaterbelasting. De grondwaterbelasting is ingevoerd om het gebruik van grondwater door waterbedrijven te ontmoedigen. De maatregel moet helpen verdroging tegen te gaan. De grondwaterbelasting is per 1 januari 2012 afgeschaft.

Provinciale grondwaterbelasting

Naast het Rijk heffen ook provincies grondwaterbelasting van de waterbedrijven. De hoogte van de heffingen verschilt per provincie.

Precariobelasting

Precariobelasting is een vergoeding voor het hebben van voorwerpen op, boven of onder gemeentegrond, bijvoorbeeld het ondergrondse waterleidingnetwerk. Niet alle gemeenten heffen deze vergoeding. De hoogte van de heffing verschilt per gemeente. Gemeenten kunnen deze belasting aan bedrijven en particulieren opleggen.

Bron: rijksoverheid
Auteur: de Redactie

Een team van BTW-deskundigen is continue bezig met jou te informeren over alles wat met BTW of omzetbelasting te maken heeft, zoals nieuwsberichten over BTW, wijzigingen van wetgeving, wijziging van BTW-tarieven en veel meer informatie over BTW.

Deel deze post op

Geef een reactie